ذخيره تغييرات طرح شما!
تعداد قيمت واحد-ريال قيمت-ريال
گلها و برگها
   حذف #1.  رز زرد غنچه
ساير رنگها: قرمز صورتي نارنجي سفيد هلويي ليمويي
 130,000   780,000 
   حذف #2.  ژربرا زرد پايه بلند
ساير رنگها: قرمز صورتي نارنجي سفيد ارغواني
 65,000   130,000 
   حذف #3.  ليليوم زرد آسيايي
ساير رنگها: صورتي نارنجي سفيد هلويي ليمويي
 390,000   780,000 
   حذف #4.  آلسترومريا زرد كلاسيك
ساير رنگها: صورتي سفيد ليمويي
 78,000   312,000 
   حذف #5.  تزئيني زرد مينا
ساير رنگها: سفيد ارغواني
 72,000   144,000 
نوع آرايش
    سبد قهوه اي مدور بلند - متوسط
 780,000   780,000 
ذخيره تغييرات طرح شما!  جمع:   2,926,000 
طراحی مجدد  هزينه تزيين:   100,000 
 قيمت کل:   3,026,000 
نزديکترين تاريخ ارسال: امروز, صبح
شما می توانيد از بين طرحهای آماده مشابه انتخاب کنيد: